EEN PERSPECTIEF ZONDER WEERGA

Van harte welkom op mijn website !

U treft een variëteit aan spirituele onderwerpen aan, die tezamen tot doel hebben:

* Een visie aan te reiken op de gewenste ontwikkeling van onze samenleving

* Een universeel en ethisch raamwerk te presenteren - het levensbeschouwelijke

    gedachtegoed - alsmede kosmische wijsheid van gene zijde

* Concrete oplossingen te bedenken voor een aantal fundamentele wereldproblemen

Ik wens u veel leesplezier en wijsheid toe !

Aad van der Hout

 

 

RUBRIEKEN:

A. Boeken

B. Artikelen boeken

C. Specifieke artikelen

D. Aforismen

E. Jozef Rulof

F. De Kosmos is één geheel

G. Actuele vraagstukken

H. Contact

                 Ontmoeting